#hbd

 

امروز تولد کسی است..????

کسی خوب ❤????❤

کسی که مثل هیچکس نیست ????????

کسی که لبخندهایش بوی طراوت باران و بهار را دارد ????☁????

هر روز برایت رویایی باشد در دست نه دوردست...????????

عشقی باشد در دل نه درسر ????????

و دلیلی باشد برای زندگی نه روزمرگی.. ????????

تولدت مبارک ????منبع: http://rozalin.blogfa.com/